Styczeń, styczeń. Zima !

Zima, zima 11 stycznia 1931

Zima, zima 11 stycznia 1931

Styczeń, styczeń, Zima !
Światowid, 11 stycznia 1941 roku

Październik, październik. Jesień !

Jesień, jesień 21 październik 1932

Jesień, jesień 21 październik 1932

Październik, październik. Jesień
Światowid, 21 października 1932 roku

Lipiec, lipiec. Lato !

Lipiec, lipiec. Lato!

Światowid 9 lipca 1938

Lipiec, lipiec. Lato!

Maj, maj. Wiosna !

Kurjer 3 maja 1930

Światowid 3 maja 1930

Maj, maj. Wiosna!